AAB Silkeborg

Anerkendende kommunikation kan bidrage til en mindre konfliktfyldt hverdag

I starten af uge 10 var alle 44 ansatte i AAB Silkeborg på kursus i kommunikation og konflikthåndtering. Kursets formål var, at de ansatte skulle opnå kendskab til – og forståelse for, hvordan anerkendende kommunikation kan bidrage til en mindre konfliktfyldt hverdag og højne service ud mod vores beboere og hinanden imellem. Alle ansatte skal som et led i kurset på endnu en kursusdag i kommunikation og konflikthåndtering i starten af april. 

aab-silkeborg.dk/nyheder/bedre-kommunikation