En case om strategisk kompetenceudvikling, ambitioner og vilje

2 milliarder om året

Etiflex A/S producerer 2 milliarder selvklæbende etiketter om året til en lang række forskellige brancher, f.eks fødevarer, kemi, medicinal, kosmetik, tobak, transport og logistik m.fl. Etiketterne findes i et stort udvalg, der kan anvendes på forskellige plast-, pap-, papir- og glasemballager og på overflader, hvor de skal holde form og farve og klæbe under alle tænkelige forhold.

Hver dag omgiver vi os med produkter med Etiflex-etiketter påhæftet – uden at tænke over, at der i Them ved Silkeborg står 40 medarbejdere bag produktet. Med en årlig produktion på flere milliarder etiketter og med mere end 40 års erfaring er Etiflex i dag en af de stabile grundstøtter inden for etiketbranchen i Norden.

Virksomheden blev grundlagt i 1973 og er gået fra at være lokal og familiejet til i dag at have 5 ejere med en international eksportstrategi. De 5 ejere har et strategisk fokus på digitale investeringer, automatiserede workflows og processer, innovation og et udvidet produktsortiment.

To do listen” 

Fabrikschef Morten Risvig gik i efteråret 2018 ind i et samarbejde med en række lokale uddannelsesaktører under EU-projektet KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Hovedformålet med EU- projektet er at opnå et tæt samspil mellem uddannelse-, beskæftigelse- og erhvervsfremme-aktører, så virksomhederne oplever én indgang til forsyning af kompetencer, hvilket dermed understøtter den vækststrategi, som virksomheden enten er i gang med eller har planer om at eksekvere.

Som Morten Risvig selv siger det, så stod strategisk kompetenceudvikling allerede på ”to do listen”, så det var bare at suge til sig af muligheder, da Netværkslokomotivet * aflagde Etiflex et besøg. Sådan et besøg åbner altid op for mange andre aktører, der i et tæt samarbejde finder frem til, hvordan virksomhederne bedst kan hjælpes ad med at eksekvere deres vækststrategi med udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer.

”Havde jeg vidst, hvor stort og komplekst det hele er bag kulissen, så havde jeg nok ikke turde sige ja, så det har I skjult godt, fordi vi kun har haft én kontaktperson, der koordinerede det hele”, sagde Morten Risvig, da han optrådte på KOMPETENCEFORSYNINGmidt konferencen den 8. maj 2019, afholdt i Silkeborg. Den ros blev vi glade for i det ”Lokalt Koordinerende Samarbejde i Silkeborg” under KOMPETENCEFORSYNINGmidt, da netop dét at minimere kompleksiteten og kommunikere præcist er en kompetence, der er nødvendig at have med sig som konsulent for at ramme virksomhedens behov.

Multiskilled medarbejdere 

Etiflex er en ordreproducerende virksomhed. Markedet er præget af digitalisering, korte leveringsti- der, faldende priser, mindre ordrer og kortere produktlevetid. Branchen har ligesom så mange andre brancher p.t. svært ved at skaffe medarbejdere og netop denne brændende platform er alarmerende i forhold til at fastholde og udvikle de medarbejdere, der er i virksomheden. ”Vi skal udvikle vores medarbejdere fagligt, personligt og socialt, hvis vi skal lykkes med at eksekvere vores strategi om vækst, digitalisering og internationalisering. Vi får brug for nye kompetencer, men også ”multiskilled” medarbejdere, altså medarbejdere med brede kompetencer og mod og lyst til at lære mere”, siger Morten Risvig.

Efter et par hotdogs 

”Med afsæt i vores strategi udviklede vi sammen med Jan Kristensen fra TH. Langs HF & VUC og Trine Haubro Leth fra College360 Efteruddannelse en kompetencestrategi og en projektplan. Målet var at få et billede af vores medarbejderes kompetencer, så vi helt præcist kan sætte ind efter behov. Vi tog på såkaldt ”nøglepersonskursus” sammen, hvilket har til formål at gøre en mindre gruppe medarbejdere til uddannelsesambassadører. Netværkslokomotivet rullede så en dag en pølsevogn ind på vores matrikel, og da alle havde fået 2-3 hotdogs, fik vi ny viden, samtale og personlige fortællinger om uddannelse fra andre ambassadører, hvilket virkede meget motiverende på alle.”

”Således opmuntret, tog Jan Kristensen fra TH. Langs HF & VUC en personlig samtale med samtlige medarbejdere. Vi screenede alle for kompetencen til at læse, skrive og regne og der begyndte at tegne sig et billede af, hvem der vil, kan og skal”, fortæller Morten Risvig. På baggrund af et ”skills matrix” udarbejdede vi et strategisk uddannelseskatalog og etablerede kurser og uddannelser med afsæt i de lavthængende frugter, vi kunne identificere. Det er vigtigt at komme i gang og hurtigt få skabt synlige og ambitiøse succeser i startfasen”, anbefaler han.

Vi er på vej

”Vi er jo ikke i mål endnu. Det tager tid, da vi jo først og fremmest skal fastholde fokus på, at der er kunder, der venter på de her milliardvis af etiketter. Vi er dog på vej og har fået kompetencestrategien koblet op på vores overordnede strategi, hvilket i højere grad allokerer ressourcer og skaber motivation hos medarbejderne og ledelse”, siger Morten Risvig.

 

Spille hinanden gode

”Det har været meget positivt at arbejde sammen med partnerne i KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Vi har erfaret, at når man arbejder med strategisk kompetenceudvikling, så skal man prioritere det højt i ledelsen, for det kræver, at medarbejderne får de nødvendige ressourcer stillet til rådighed, og at ledelsen samarbejder med uddannelsesaktørerne. Vi skal nemlig også huske at spille vores leverandører gode, for at de kan gøre deres arbejde, ellers så kan vi have nok så mange ambitioner, men ikke mulighed for at eksekvere”, siger Morten Risvig og fortsætter: ”Ambitioner er vigtige at have. Man skal ville det her og gå ind i det, mens toget kører. Herefter har man så alt det, man skal bruge for at fastholde kompetencestrategien, og har opbygget relationer til dygtige konsulenter, der er klar til at hjælpe med kompetencer og specialistviden, vi ikke selv har. Vi har ikke betalt for de mange ydelser i vores proces, da vi indgår som virksomhed i EU-projektet, men jeg vil gerne slå et slag for, at vi da er glade for tilskud og gratis, men det er ikke nødvendigt, da erhvervslivet skal prioritere at investere i medarbejderne, lige såvel som investeringen i maskiner”, mener Morten Risvig.

 

Et godt værdisæt skal ikke bare hænge på væggen. Det skal derimod være både målet og midlet, så det gennemsyrer kulturen, produktet og den oplevelse, vores kunder har i samarbejdet med os. Derfor går vi hver morgen ind ad døren til Etiflex med tre enkle værdier på den indre lystavle: Innovation, kvalitet, leverance. Dér ligger vores fokus.
Martin Ahler Adm. direktør, Etiflex A/S 

 

* Netværkslokomotivet arbejder med at sætte fokus på opkvalificering af medarbejdernes grundlæggende kvalifikationer. De indgår som samarbejdspartner til bl.a. de lokale uddannelsesaktører i Silkeborg. https://www.netvaerkslokomotivet.dk/

 

Læs mere om: https://www.kompetenceforsyningmidt.dk/

Find lokale konsulenter her: http://www.kompetence360.dk/konsulenthuset/kompetenceforsyningmidt

Direkte kontakt til Jan Kristensen, som i dag er partner i Eliterekruttering: https://eliterekruttering.dk/kontakt/

Læs mere om Etiflex på www.etiflex.dk