Hydratech industries

Lean, kommunikation, engelsk og IT - Hydratech Industries

"Vores udfordring var, at vi i en periode skulle finde besparelser i produktionen, der ca. modsvarede 12 medarbejderlønninger. Vi ville meget nødigt slippe vores dygtige medarbejdere og fandt derfor i samarbejde med bl.a. College360 Efteruddannelse en løsning, hvor vi via IKUF midler kunne opkvalificerer vores medarbejdere, undgå afskedigelser og opfylde kravet omkring besparelser. Vi oplevede en professionel håndtering af vores udfordring og en høj faglig sparing. Resultatet var en medarbejdergruppe, der på trods af en meget alvorlig situation blev kompetenceløftet og undgik afskedigelser.”

Allan Hjorth
Production Manager
Hydratech Industries