Få besøg af et stærkt hold og få sikret, at din virksomhed også i fremtiden har den nødvendige arbejdskraft og de nødvendige kompetencer.

Kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, om din virksomhed kan udvikle sig og vækste. Danmark vil i de kommende år komme til at mangle arbejdskraft og kompetencer, og nogle brancher oplever allerede, at det er vanskeligt at rekruttere de rigtige medarbejdere. For at hjælpe dig med, at din virksomhed også i fremtiden har den nødvendige arbejdskraft og de rette kompetencer, har vi nedsat et stærkt hold bestående af Jobcenter erhverv, Væksthus Midtjylland, erhvervSilkeborg, TH Langs HF & VUC, Silkeborg kommune og Kompetence360.

Vi giver dig et 360-graders løsningsforslag, der tager udgangspunkt i netop din situation, og som viser dig relevante muligheder for, hvorledes din virksomhed kan sikre, at I også fremadrettet har de kompetencer, som I har brug for.

Med én indgang til forsyning af kompetencer, vil din virksomhed opleve at få et bredt og varieret tilbud fra tre politik-områder, der arbejder sammen om at være én fleksibel indgang til ydelser, som kan bidrage til vækst i din virksomhed – nu og i fremtiden.

Projektet KOMPETENCEFORSYNINGmidt 2.0 er et EU socialfondsprojekt i Region Midtjylland. I Silkeborg har vi etableret et lokalt koordinerende samarbejde (LKS), der består af repræsentanter fra 3 politikområder: beskæftigelse, uddannelse og erhverv.

Projektet er organiseret gennem VEU Center Østjylland, som er LEAD partner og en lokal styregruppe.