Generel Information om kurset

Gaffeltruck certifikatkursus B 

Formålet med kurset er at deltageren efter gennemført uddannelse kan føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Nederest på denne side er listet fag til kurset – klik på se mere og læs uddybende om formål og indhold

Deltagerforudsætninger
Deltageren skal være fyldt 18 år. Hvis deltageren ikke har kørekort til personbil, skal der medbringes en gyldig lægeattest.

Varighed
7 dage

Der undervises hver dag fra kl. 08.00 – 15.24  

Start dato
Slut dato
Varighed
Deltagerpris
Pris for ledige
Pris udenfor AMU målgruppe
Undervisningsform
Undervisningstid
Minimum antal deltager
21 okt 2019
29 okt 2019
7 dage
868,00 kr.
5.915,20 kr.
5.915,20 kr.
Dagundervisning
08:00-15:24
10

Undervisningssted

College360, Kejlstrupvej 85, 8600 Silkeborg

Fag til kurset

  • Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage