Generel Information om kurset

Sommerlieruddannelsen niveau 2

Vinakademiets sommelieruddannelse henvender sig til alle med behov for opdateret og omfattende viden om vin og andre drikkevarer. Det er også for dig, der søger en seriøs og omfattende vinuddannelse, som giver dig eksamenspapir på din viden. Du får alle de kundskaber om vin og andre drikkevarer, du kan ønske dig, samt stor erfaring i vinanalyse- og beskrivelse. Altsammen i en afslappet atmosfære og med vores eget undervisningsmateriale.
Vinakademiet er den danske afdeling af Scandinavian Wine Academy, som har mere end 15 års erfaring med sommelieruddannelser, og i dag er den største af sin slags i Norden.
Læs mere på www.vinakademiet.dk

Det lærer du – og får bevis på
Den samlede, eksamensgivende uddannelse består af Niveau 1 og Niveau 2

Niveau 2 (12 undervisningsdage + eksamen)
•Dybtgående undervisning i de enkelte vinlande, -områder og -typer
•Vinfremstilling
•Vindefekter
•Udformning af vinmenuer
•Sommelierens rolle på en restaurant
•Vindefekter

Praktisk
Datoer: 9
. og 10. september, 30. september, 1. oktober, 21. og 22. oktober,  11. og 12. november, 25. og 26. november, 6. og 7. januar og 27. januar.

Undervisningen er tilrettelagt som heldagsundervisning fra kl. 09.30 til ca. kl. 17.00.
Al undervisning og kursusmateriale er på dansk og er vores eget udarbejdede materiale tilpasset uddannelsen og eksamen. Vi har fx eget kort- og druesortskompendie.

Betaling
•Prisen omfatter al undervisning og al undervisningsmateriale samt morgenkaffe, frokost og alle vine som smages.
•Betalingen skal være os i hænde senest tre uger før kursusstart.
•Tilmeldingen er først gældende ved indbetaling af kursusafgiften.
•Ved afmelding senere end to uger før kursusstart fratrækkes 50 % af kursusafgiften.
•Ved afmelding senere end en uge før kursusstart fratrækkes hele kursusafgiften.

 

Pris for ledige
Pris udenfor AMU målgruppe
Undervisningsform
Undervisningstid
-
Fag til kurset