Har du elever?

19.oktober 2018

indenfor køkken, kantine, hotel eller restaurant, så har vi et skæddersyet kursus til dig den 23. oktober i Silkeborg.

Kurset er for dig der har ansvar for at oplære elever. Udbyttet er, at du bliver endnu mere kompetent. En god oplæring rygtes blandt elever, nyansatte og kunder, så din arbejdsplads i højere grad bliver valgt.til. Det er vigtigt i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft i netop din branche.

Formål
Deltageren kan planlægge elevens praktikuddannelsesforløb, kommunikere med eleven om faglige emner og give positiv feedback. Deltageren kan støtte eleven ved refleksion over arbejdsopgaver og afholde professionelle elevsamtaler.

Indhold
Du lærer at planlægge elevens praktikuddannelsesforløb, herunder synliggøre de faglige mål sammen med eleven i arbejdet med uddannelsesbogen.

Du lærer at understøtte elevens uddannelsesforløb med udgangspunkt i virksomhedens aktiviteter, så der sikres en faglig progression i forhold til praktikmålene inden for uddannelser i hotel- og restaurationsbranchen.

I vejledningen kan deltageren kommunikere med eleven om de faglige emner i de teoretiske og praktiske arbejdsfunktioner samt give positiv feedback.

Du lærer at støtte eleven ved refleksion over daglige arbejdsopgaver, således at eleven udvikler viden, erfaringer, holdninger samt håndværksmæssige kompetencer. Deltageren kan afholde anerkendende og professionelle elevsamtaler og udvikle elevens evner til samarbejde.

Kurset har en varighed på 3 dage og der er opstart i Silkeborg den 23. oktober.

Tilmeld dig på dette link eller ring til os på 87 22 14 00