Vi har fået nyt navn og ny adresse

Som et led i fusionen mellem Silkeborg Business College og Teknisk Skole Silkeborg, skifter KompetenceSilkeborg navn til Kompetence360

15.januar 2018

Samtidig flytter man alle kursusaktiviteter og personale til et nyt spændende erhvervscenter, ved den nye erhvervskorridor på Kejlstrupvej.


”Der er sket en stor udvikling i mulighederne til erhvervslivet og dets ledere og medarbejdere. Vi ønsker med et nyt erhvervscenter og vores nye navn, kompetence360, at favne mangfoldigheden og gøre det endnu lettere og overskueligt, at kombinere de mange muligheder til et unikt koncept for erhvervslivet, siger erhvervschef Berit Schau Muster.


Kompetence360 kan som en del af College360 nå ud til mange forskellige brancher både lokalt og nationalt. Vores fornemmeste opgave er, at få koblet virksomhedernes strategi til kompetenceplaner, så vi i et samarbejde med mange aktører kan støtte op om forsyning af kompetencer, 360 grader rundt i organisationerne.


Udover navneskifte og den nye placering, indgår Kompetence360 i et nyt samarbejde mellem erhvervSilkeborg, Jobcenter erhverv og Væksthus Midtjylland, hvor én indgang til forsyning af kompetencer, er et nyt fælles formål, der skal styrke erhvervslivets ønsket om vækst.
VISION: Det nye erhvervscenter College360 er et innovativt og synligt Erhvervscenter, som er College360 erhvervs- og voksen indgang for efteruddannelse og praktikpladser, RKV, EUV m.v.


Vi er kendte og anerkendte for en professionel tilgang til erhvervslivets udfordringer og differentierer os ved at have ambitiøse mål for efteruddannelse og praktikpladser, samt ved at have et helhedsyn, der rummer livslang læring fra barn til voksen. Vi ser erhvervslivet og aktører fra beskæftigelse- og erhvervsservice, som naturlige samarbejdspartnere og arbejder for aktivt at inkludere os i erhvervsfremmende aktiviteter, der skaber vækst i optag af både kursister og elever på College360.


Yderligere oplysninger til Berit Schau Muster, tlf. 51 83 88 96 bsm@komsikeborg.dk